(079) 346 26 26

Toneellaan 1
2725 NA Zoetermeer
Postbus 3015
2700 KJ Zoetermeer
info@llz.nl

(079) 346 28 86

Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer

Verzekering

Verzekerde zorg en niet verzekerde zorg

 

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg betekent dat er een medische indicatie bestaat om een behandeling uit te voeren. Voor het uitvoeren van de verzekerde zorg zult u worden verwezen door uw huisarts. Voor sommige ingrepen (ooglidcorrectie, borstverkleining) moet er een machtiging worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Dit doen we tijdens de eerste polibezoek. In de meeste gevallen is het binnen enkele weken bekend of uw ingreep door de verzekeraar zal worden vergoed.

Onverzekerde zorg

Als de ingreep niet vergoed wordt, of als u een behandeling wenst die niet op een medische indicatie berust, kunt u besluiten om de ingreep zelf te bekostigen. In dat geval wordt er een offerte op naam gemaakt. Vrijwel alle patiënten die een grote ingreep ondergaan worden een nacht opgenomen in het LangeLand ziekenhuis. Dit is in de prijs inbegrepen.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC wordt bepaald door de diagnose en de zorgactiviteiten die worden uitgevoerd. De DBC bevat een declaratiecode waarvoor met elke zorgverzekeraar een prijs wordt afgesproken. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is welke zorg u precies gaat krijgen of welke diagnose door de arts getypeerd wordt, is het soms lastig om een inschatting van de kosten te maken.

Bekijkt u ook onze tarieven.

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.